15.11.2018 16:42 - давність новини: 158 дн.

МОДРИНА В СЕМЕНІВСЬКИХ ЛІСАХ

Протягом 2011-15 рр. у ДП « Семенівське ЛГ» було зрубано 153,6 га. загиблих ялинників. Постав вибір найбільш оптимальної породи, яка повноцінно замінила б ялину.
Особливістю лісів ДП « Семенівський лісгосп» є те, що абсолютна більшість насаджень зростають на піщаних та глинисто- піщаних грунтах. В таких умовах альтернативи сосні звичайній, як головній лісоутворюючій породі, на сьогоднішній день нема.
Водночас зі створенням типових лісових культур з переважанням сосни, на окремих ділянках було створено дослідні лісові культури за участю модрини європейської. Так найбільш вдалим впровадженням у лісові культури в умовах вологої судіброви є модрина європейська, яка має максимальну висоту на шостий рік вирощування 5метрів, тоді як сосна звичайна 3 метри висоти.
Впровадження інтродуцентів завжди несе певні ризики, що видно на прикладі акації білої та клена ясенелистого. Тому створювати лісові насадження з порід-інтродуцентів доцільно на незначних територіях в порядку експерименту. На нашу думку, створення лісових культур за участю модрини на частині площ, що звільнилися від ялини, не становитиме загрози для екологічної рівноваги, і одночасно дозволить у майбутньому розширити лісосировинну базу лісгоспу.
Поширити: