Сертифікація

ДП Семенівський лісгосп  Інформація  Сертифікація

Основні результати моніторингу

Державне агентство лісових ресурсів України

Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Семенівське лісове господарство»


Основні результати моніторингу в

ДП «Семенівське лісове господарство»

 

1. Обсяги всіх видів заготовленої  лісової продукції

Підприємством в 2018 році від усіх видів рубок було заготовлено  80 697 мз ліквідної деревини, в тому числі на рубках головного користування заготовлено 61 314 м3, на рубках повязаних та неповязаних з веденням лісового господарства 19 383 мз.

2. Відсоток використання поточного приросту

Відсоток використання поточного приросту по підприємству становить 63 %.

3. Площі лісовідновлення і лісорозведення

Відтворення лісів в 2018 році підприємством проведено на площі 164 га, що становить  107 % річного завдання. Основною лісоутворюючою породою являється сосна звичайна.

4. Дані про стан лісів

Лісовий фонд ДП «Семенівське лісове господарство» знаходиться в задовільному стані. Лісогосподарська діяльність ведеться на основі базового лісовпорядкування та коригується враховуючи непереривне лісовпорядкування. Всі рубки проводяться відповідно до чинного законодавства та затвердженої розрахункової лісосіки.

5. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Проведені лісогосподарські заходи в 2018 році мали незначний екологічний вплив на навколишнє природне середовище. Всі заходи з пом’якшення того чи іншого впливу були виконані, на всіх ділянках суцільних зрубів створено лісові культури. Негативні соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських робіт відсутні.

6. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

Загалом в 2018 році на ведення лісового господарства підприємством було витрачено 58 819 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції склав 89 083 тис.грн., продуктивність праці склала  356 332 грн.

7. Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів

Стан ОЦЗЛ можна оцінити, як задовільний. В 2018 році на даних територіях проводилось вибіркові санітарні рубки . Підприємство займається їх охороною та наглядом.

8.Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2018 рік склала  12 478грн. запланований показник на 2019 рік   12 500 грн.

9.Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2019 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 15 030  тис .грн. В 2018 році  відрахування до місцевого бюджету склали  13 030 тис.грн.

10.Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

- забезпечено

11.Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду:

В 2019 році заплановий обсяг по відтворенню лісових насаджень становить - 150 га.

12.Кількість і площа об»єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства:

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить __________4209,7_ га, в т.ч.:

- заказники місцевого значення -  15 обєктів  1723,3га;

- пам»ятки природи - 2 обєкти 4,2 га;

- заповідні урочища -  2 обєкти 2482,2 га

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Семенівського лісгоспу:

Лікоподієла заплавна

Пальчатокірник  сплюснутий

Плавун річний

- Лілія лісова

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Семенівського лісгоспу:

Рись

Тетерук

Лунь польовий

13.Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами із підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

- охорона від незаконних рубок та браконьєрства;

- заборона або обмежена господарська діяльність

- підтримання належного санітарного стану

- захист від викиду побутового сміття та його прибирання

В 2007 році всі ліси підприємства були сертифіковані компанією SGS, згідно з вимогами стандартів сертифікації системи FSC (Лісова Опікунська Рада), підприємством «СЖС Україна», Одеса. Система ведення лісового господарства у лісгоспі приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами та лісокористуванням на засадах сталого розвитку. Метою сертифікації лісів є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення.

Під час проведення аудиту дана оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та походження лісової продукції та продукції її переробки встановленим вимогам.

Лісова сертифікація не має на меті отримання прибутку, а лише певних ринкових переваг. За результатом сертифікації був виданий сертифікат відповідності ведення лісового господарства встановленим вимогам. Щорічно проводиться наглядова перевірка відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

На даний час ліси ДП «Семенівський лісгосп» сертифіковані по сертифікації цепи поставок FSC