Меню

Пошук

Історія

Свій    родовід   нинішнє Державне  підприємс¬тво «Семенівське лісове гос¬подарство»  веде з   1919-ого року, коли молодому учаснику революційних подій у Семенівці   Василю  Прохоровичу  Ковтунові було доручено організувати лісництво.

Новостворений колектив з ентузіазмом узявся за роботу. В архів-ному документі 1922 року «Акт ревизии Семеновского лесничества» читаємо: «...Принимая во внимание выдающееся по благоустройству общее состояние лесничества й выполнение им при крайнє неблагоприятных условиях - бандитизм в районе лесничества, отсутствие средств, все задания центра по ле-соустройству, лесокультурным й прочим работам выражаются в сле-дующем: произведено обследование леснх дач на площади 2,052 г, 96 десятин, заготовлено сосновых шишек 3,154 пуда й сосновых семян 11 пудов, заложено питомников 1,2 десятины, произведено культур сосны 30 десятин посевом й 20 деся¬тин, расчищено прежних просек 26 верст, устроена противопожарная вышка...»
Пам'ятним у лісівників залиши¬лося 1 травня 1919 року, коли було влаштовано День лісу. Цього дня вони спільно із жителями Семенівки заклали міський парк і посадили мо¬лодий ліс в урочищі «Базарний гай».
Лісничий В.П.Ковтунов і його помічник Є.М.Макаревич зі своїми  підлеглими провели облаштування основних лісових дач Семенівського лісництва, склали опис і плани лісо¬вих ділянок. Під їх керівництвом за-ліснювалися перші 4 гектари пісків і непродуктивних наших поліських земель.

Підтвердженням належної робо¬ти молодого лісничого знаходимо у  виписці з протоколу № 32 засідання президії Новозибківського ви¬конкому від 23 березня 1923 року: «Просим Губисполком о занесений на красную доску Семеновского лесничества тов. Ковтунова, как героя тру¬да, приняв во внимание вьщающуюся знергичную деятельность его, благодаря чему Семеновское лесничество приведено в блестящее по благоустройству состояние».

Семенівський держлісгосп ство¬рено в 1960 році на базі Семенівсь-кого  лісництва. Почесного лісничого Василя Прохоровича Ковтунова тут пам'ятають і шанують.

Основними  напрямками  діяльності є вирощування  біологічно  стійких  насаджень, забезпечення  народного  господарства і  населення  деревиною та  продукцією з  неї, підтримання  єкологічної  цінності і  функцій  лісів.

Загальна площа лiсфонду - 31,4 тисячi гектарiв, на яких дiють шiсть лiсництв: Блешнянське, Машевське, Костобобрiвське, Орликiвське, Семенiвське, Радомське. Як стверджують фахiвцi: кожен другий гектар українських лiсiв - рукотворний. Тобто посаджений, виплеканий i збережений поколiннями лiсiвникiв. Ця ж пропорцiя стосується i лiсiв Чернiгiвщини. Вони є продуктом колективної i тривалої трацi трудiвникiв лiсової ниви. 
Лiсгосп заготовляє близько 81 тис.куб.м. деревини в рiк, у тому числi: на рубках головного користування 48,6 тис.куб.м i рубках, пов'язаних з веденням лiсового господарства, - 32,5 тис.куб.м. 
По чистiй породi заготовляється: 
сосни - 81,9%; 
дуба - 3,2%; 
берези - 6,1%; 
вiльхи - 0,9%; 
осики - 7,6%; 
iнших порiд - 0,3. 
За рахунок власних коштiв проводиться оновлення основних засобiв виробництва.

Щорічно на підприємстві  проводять  лісовідновлювальні роботи на 130 га лісових  земель. За останні  три  роки  лісгосп  проводить лісокультурні  роботи по  залісненню  малопродуктивних   земель,  виведених  із  сільськогосподарського  користування. Щорічно на  таких  землях  створюється  біля 80 га  захисних  лісових  насаджень.
В   лісгоспі  19 об’єктів  природно-заповідного  фонду  загальною площею 4188 га. Це  лісові, гідрологічні, ландшафтні,  ботанічний, орнітологічний  заказники  місцевого  значення. Заповідні урочища „Базарна Роща” та „Радомська  дача”,  в яких  зростають рідкісні  для  північного Полісся  насадження  дуба звичайного, ялини  европейської, модрини европейської, бархата амурського, ялиці  білої.


В   лісгоспі  існує  мисливське  господарство площею 19,2 тис.га. Основними представниками  мисливської  фауни є кабан, лось, козуля, заєць, перната  дичина. 
До складу  лісгоспу  входить 6 лісництв, нижній склад, автотранспортний цех, цех переробки  деревини. Підприємство утримує і соціальні  об’єкти – їдальню.
Щорічно  обсяги  лісокористування  від усіх  видів  рубок  становлять  близько 90 тис. м3. Розрахункова  лісосіка  становить 51 тис.м3.  Щорічний об’єм  робіт по цеху переробки  деревини складає  близько 25 тис.м3 випускається  такі види продукції  як  пиломатеріали,  заготовки для європіддонів, дошка для  підлоги, облицювальна  дощечка. Щорічно перероблюється 3,7 тис. м3  відходів  лісопильного  виробництва.


Коллектив  ДП „Семенівський  лісгосп” налічує  270 працівників, які  соціально  захищені, отримують гідну  заробітну  плату.
Велика  увага  на  підприємстві   приділяється  впровадженню  прогресивних  природно-зберігаючих  технологій, таких  як  збереження та сприяння природному поновленню на  лісосіках,  трелювання  колесними  тракторами,  проведення поступових і добровільно-вибіркових  видів рубок  замість суцільних. Підприємство тісно співпрацює  з науковцями  Придеснянської   науково-дослідної  станції по  боротьбі з  єрозією  грунтів і в своїй  роботі  користується  їх  рекомендаціями. В лісопромисловому  виробництві  впроваджуються передові методи  деревообробки,  направлені на поглиблену  переробку  деревини.

Читать більше >>
17 червня 2009
Copyright 2009 © Семенівське лісове господарство